Ζητήματα Πράξεων Εφαρμογής

Ζητήματα Πράξεων Εφαρμογής

Εδώ είναι ένας τομέας «άλλος κόσμος»:

  • Ζητήματα ιδιοκτησιών
  • Πράξεις Εφαρμογής
  • Προσκυρώσεις
  • Εισφορές Γης και Χρήματος
  • Αξιοποίηση εισφορών
  • Οικοδομησιμότητες
  • Τροποποιήσεις Σχεδίων Πόλης
  • Ενστάσεις
  • Διορθωτικές Πράξεις, κλπ.