Ενισχύσεις- Επισκευές

Επισκευές - Ενισχύσεις

Τα κτίρια και οι κατασκευές γενικότερα, μπορεί να εμφανίσουν φθορές. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε ενδογενώς, όπως π.χ., λόγω γήρανσης υλικών, λόγω κακοτεχνιών, λόγω κακής συντήρησης, κλπ, είτε εξωγενώς, όπως π.χ. από ένα σεισμό, από ένα ατύχημα (π.χ. έκρηξη), από μια επιπόλαια ανθρώπινη παρέμβαση, κλπ.

Ακόμα, ένα κτίριο όταν έχει σχεδιαστεί για μια χρήση, π.χ. κατοικίας και χρειαστεί να αλλάξει χρήση, να γίνει π.χ. κτίριο καταστημάτων ή αποθηκών, επειδή αλλάζουν τα φορτία που καλείται να φέρει με ασφάλεια, συνήθως χρειάζεται παρεμβάσεις-ενισχύσεις για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο νέο του ρόλο.

Η επιλογή του πολιτικού μηχανικού που θ' αναλάβει την επισκευή ή την ενίσχυση είναι σοβαρότατο ζήτημα, διότι χρειάζονται:

1) Eξειδικευμένες γνώσεις και όσον αφορά στο καθαρά επιστημονικό-υπολογιστικό μέρος αλλά και στο πρακτικό της κατασκευής (υλικά, μέθοδοι, εξελίξεις)

2) Eμπειρία ετών σε αυτό ακριβώς το αντικείμενο, με την οποία αντιμετωπίζονται νέα προβλήματα που ανακύπτουν σχεδόν πάντα κατά την εκτέλεση του έργου.