Ειδικά Πολεοδομικά Θέματα

Ειδικά πολεοδομικά θέματα, κ.α.

Ειδικές κατασκευές, ζητήματα Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, Οικοδομησιμότητες, αρτιότητες, κατατμήσεις, συστάσεις Κάθετης ιδιοκτησίας, είναι μερικά από τα θέματα αυτά.