Ανακαινίσεις

Η ανακαίνιση μιας οικίας μπορεί να γίνει για λόγους π.χ. αισθητικής ανανέωσης, φθορών, νέου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, βελτίωσης της λειτουργικότητάς της ή της αισθητικής της ή ακόμη και των όρων υγιεινής διαβίωσης και ασφάλειας των ενοίκων της.

Η ανακαίνιση ενός καταστήματος μπορεί να ζητηθεί για λόγους π.χ. ανανέωσης, νέας άδειας λειτουργίας, αλλαγής ιδιοκτήτη, αλλαγής νομοθετικού πλαισίου και προδιαγραφών, ανταγωνισμού, κλπ.

Η ανακαίνιση για να είναι επιτυχής, οφείλει να γίνεται μετά από προσεκτικό σχεδιασμό που θα κάνει ικανός μηχανικός και να υλοποιείται από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία κάτω από τις οδηγίες και την επίβλεψη του. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν απαιτείται να είναι προσεκτικά επιλεγμένα, να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, να είναι πιστοποιημένα, έχοντας ταυτόχρονα σύνθεση φιλική στον άνθρωπο, απαλλαγμένα από βλαβερά συστατικά και τοξικές ουσίες. Η χρησιμοποίηση νέων καινοτόμων υλικών, καινούργιων στην αγορά, ανεβάζει το επίπεδο και «δίνει πόντους» στο τελικό αποτέλεσμα.

Είναι σημαντικό επίσης το κόστος να έχει προϋπολογιστεί σωστά και να παρακολουθείται διαρκώς κατά την εξέλιξη των εργασιών. Όπως και η παράμετρος του χρόνου, είναι καθοριστική πολλές φορές, άρα έχει μεγάλη σημασία να έχουν αναλυθεί τα σωστά και με λεπτομέρεια χρονικά περιθώρια, να έχει γίνει γραπτό και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα εργασιών και να λαμβάνεται μέριμνα από τον επιβλέποντα μηχανικό ώστε να τηρείται η πορεία υλοποίησης της ανακαίνισης.

Όλα αυτά μαζί, σε συνδυασμό με φαντασία, γνώση του αντικειμένου, εμπιστοσύνη και τόλμη, έχουν τα εχέγγυα για μια ανακαίνιση σωστά υλοποιημένη, ποιοτική, πρωτότυπη, ευχάριστη και θελκτική, με ισχυρή προσωπικότητα και ύφος, ήτοι για μια ανακαίνιση άκρως επιτυχή.