Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Η ρύθμιση αυθαιρέτων είναι μια επιλογή της Πολιτείας να διαχειριστεί (με όποιον τρόπο οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες θεωρούν καλύτερο) το πρωτότυπο ελληνικό φαινόμενο της ύπαρξης αυθαιρέτων, τα οποία βέβαια κατασκευάστηκαν με την ανοχή ή τη σιωπηρή συνενοχή ανθρώπων που εκπροσωπούσαν την Πολιτεία ή ήταν σε θέσεις «κλειδιά» και είχαν εξουσία. Το ζήτημα είναι σοβαρό και κάθε ιδιοκτήτης αυθαιρέτου που είτε αυτοβούλως είτε υποχρεωτικά, θα προβεί σε ρύθμιση των αυθαιρεσιών (πολεοδομικών παραβάσεων) της ιδιοκτησίας του, καλό θα είναι να γνωρίζει πως η επιλογή μηχανικού είναι κρίσιμος παράγοντας για την αίσια και νόμιμη έκβαση της υπόθεσής του, διότι:

1) θα πρέπει να αποτυπωθούν τα πάντα σωστά και να σχεδιαστούν σωστά με σοβαρότητα και ακρίβεια

2) θα πρέπει να αποδεικνύεται ο χρόνος κατασκευής της κάθε αυθαιρεσίας

3) δεν επιτρέπονται «εξυπνάδες» και «παραβλέψεις» ή «αποκρύψεις» (βλ. παρ. 4)

4) απαιτούνται σχέδια τα οποία υποχρεωτικά θα υποβληθούν στο σύστημα ηλεκτρονικά (Τοπογραφικό Διάγραμμα, σε πολλές περιπτώσεις Διάγραμμα Κάλυψης, Κατόψεις όλων των ορόφων-σταθμών, Τομή)

5) είναι πολύ σοβαρό το θέμα του στατικού ελέγχου που προβλέπει ο τελευταίος νόμος

6) αργά ή γρήγορα, όλες οι υποθέσεις (δηλώσεις-φάκελοι) θα ελεγχθούν από Ελεγκτές Δόμησης. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη, ηθελημένες παρεμβάσεις, αποκρύψεις, αστήρικτες κινήσεις, ελλιπή ή πλασματικά στοιχεία ή δικαιολογητικά, λάθη, η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης προβαίνει σε ανάκληση του φακέλου, επιστρέφονται τα καταβληθέντα ποσά στον ιδιοκτήτη και του επιβάλλεται πρόστιμο κατά πολύ μεγαλύτερο του αρχικού. Αρχίζει έτσι μια ταλαιπωρία πολυετής με εμπλοκή Υπηρεσίας Δόμησης, Δ.Ο.Υ., επιτροπών αυθαιρέτων, ΣΥΠΟΘΑ, κλπ και φυσικά τα έξοδα τρέχουν αφηνιασμένα.

Συνεπώς, η επιλογή του μηχανικού που θα αναλάβει τη ρύθμιση, δεν είναι μόνο θέμα τιμής αλλά και ποιότητας, ορθότητας, πληρότητας και «καλών λογαριασμών»(π.χ. αποσαφήνιση αν στην τιμή περιλαμβάνεται και η εκπόνηση σχεδίων και η παράδοσή τους στον πελάτη και πότε συμφωνείται να γίνει αυτό, τα οποία είναι μεν αυτονόητα και υποχρεωτικά, αλλά όχι πάντα συμπεριλαμβανόμενα στην πρώτη τιμή υπαγωγής).