ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Στατικές και αντισεισμικές μελέτες κτιρίων και κατασκευών
 • Άδειες δόμησης
 • Ολιστική διαχείριση τεχνικών έργων (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή)
 • Ρυθμίσεις αυθαιρέτων
 • Επισκευές-ενισχύσεις
 • Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κτιρίων
 • Εκτίμηση βλαβών-ζημιών
 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Ειδικά θέματα στατικών
 • Ζητήματα Πράξεων Εφαρμογής
 • Τοπογραφικά
 • Ειδικά πολεοδομικά θέματα, κ.α.