Εκτιμήσεις Ακινήτων

Κτηματομεσιτικά

Εδώ ο ρόλος του έμπειρου πολιτικού μηχανικού είναι κρίσιμος και καθοριστικός διότι σε κάθε αγορά ή πώληση που θε κληθεί να εκφέρει τη γνώμη του, θα οδηγήσει σε τελεσφόρηση ή απόρριψη της κίνησης, αναλόγως του τι θα γνωματεύσει.

Ο μηχανικός, καλείται μετά από έρευνα να αποφανθεί για ένα ακίνητο ( π.χ. διαμέρισμα):

  • αν είναι νόμιμα υφιστάμενο ή αν υπάρχουν αυθαιρεσίες, οπότε θα απαιτηθεί ρύθμιση με τον Νόμο Αυθαιρέτων
  • αν είναι κατασκευαστικά άρτιο ή έχει ελαττώματα-μειονεκτήματα, βλάβες, κρυφές ζημίες, αστοχίες
  • αν υπάρχουν άλλα προβλήματα: στη δόμηση (με το αν έχουν εν τω μεταξύ αλλάξει οι όροι δόμησης), στη μελλοντική ένταξη στο Σχέδιο Πόλης, στη σχέση του με τις όμορες κατασκευές ή ιδιοκτησίες, κλπ
  • αν θα επηρεαστεί η αξία του από όμορες κατασκευές ή χρήσεις γης
  • αν προβλέπεται αλλαγή χρήσεων γης στο μέλλον
  • αν σε ενδεχόμενη μεταπώλησή του θα κρατήσει την αξία του ή τι εκτιμάται πως θα συμβεί
  • αν η τιμή που ζητείται είναι εύλογη και αν όχι, δίδεται τεκμηριωμένη εκτίμηση αξίας.

Είναι σαφές πως σε κάθε αγοραπωλησία, δεν αρκεί μόνο έρευνα από δικηγόρο αλλά έρευνα και από δικηγόρο και από μηχανικό, για τη διασφάλιση του εκάστοτε αγοραστή αλλά και του πωλητή.