Αρθρο 4ο: Όλα έχουν τη σημασία τους.

Ναι! Όλα έχουν σημασία. Στην κατασκευή φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, κοινώς beton, δεν αρκεί μόνο η εμπειρία του τεχνίτη ή η ποιότητα των υλικών. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες - αφανείς ή εμφανείς- με καθοριστική σημασία για το τελικό αποτέλεσμα.

Όσον αφορά στο προσωπικό: σεβασμός στο αντικείμενο, εμπειρία, προθυμία, τήρηση κανόνων ασφαλείας, ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα μηχανικού πριν οιαδήποτε πρωτοβουλία ή αλλαγή, συμμόρφωση στις υποδείξεις του, κόσμια συμπεριφορά, απουσία παρορμητισμού, διαρκής επαγρύπνηση, πηγαία διάθεση συνεργασίας, ανάληψη ευθυνών,

Για το σκυρόδεμα: το άρτιο καλούπωμα, ο χρόνος από το εργοστάσιο παρασκευής ως το εργοτάξιο, η θερμοκρασία, η υγρασία, η μη αραίωση με νερό, η προσθήκη ειδικών πρόσθετων βελτιωτικών, η επαρκής δόνηση, η σωστή συντήρηση, η λήψη δοκιμίων, το ξεκαλούπωμα στην ώρα του, η εφαρμογή επιτρεπόμενων αρμών διακοπής και όχι μόνο «όπου βολεύει», η διαρκής καθαριότητα και ειδικά προ σκυροδέτησης, οι επιμελημένοι και σταθεροί ξυλότυποι,

Για τον σίδηρο: η προέλευση, η πιστοποίηση, η βεβαιωμένη μη ύπαρξη ραδιενεργών υλικών, η σωστή και βάσει κανονισμών μορφοποίηση (κάμψη, κλπ), τα ικανά μήκη αγκύρωσης, οι ορθές μορφώσεις των αγκίστρων (γάντζων) παρά τη γκρίνια «ορισμένων», η πιστοποιημένη -εν ανάγκη- συγκόλληση, το σωστό και πυκνό δέσιμο με χρήση μη γαλβανισμένου σύρματος (ναι, και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο), οι επαρκείς αναμονές, η ακριβής θέση του οπλισμού, οι αποστάσεις, τα «ματίσματα»,

Αρμονική συνεργασία προμηθευτών, τεχνιτών και πολιτικού μηχανικού (αρχιτέκτονα και μηχανολόγου στη συνέχεια), είναι προϋπόθεση για την αρτιότητα του αποτελέσματος.

Αρμονική συνεργασία όπως στο μπαλέτο. Όλα παίζουν τον ρόλο τους και εκεί. Η παραμικρή ασυμφωνία μπορεί να καταστρέψει με άνεση το σύνολο. Όλα είναι καθοριστικά για το τελικό αποτέλεσμα. Η μουσική, η επιλογή των χορευτών, το ένδυμα, ο συγχρονισμός, οι κινήσεις, το τελείωμα των άκρων, η στάση του σώματος, η ισορροπία, η ροή, η μετάβαση, ο φωτισμός, ο χρόνος, η ομορφιά...

Έτσι όπως ένα τεχνικό έργο πορεύεται στον χρόνο, έτσι όπως σχεδιάστηκε για να χορεύει αρμονικά σε ένα σεισμό, έτσι όπως θέλουμε να έχει ισορροπία, να μας προκαλεί με την ομορφιά του. Η μεγάλη διαφορά όμως -πέρα από τη διάρκεια- είναι η ασφάλεια, διότι κάθε τεχνικό έργο σχεδιάζεται για να χρησιμοποιείται από ανθρώπινες ζωές ή για να τις φιλοξενεί, μαζί με την ομορφιά που αυτές φέρουν, όπως λ.χ. κάνει το κτίριο του θεάτρου στο οποίο εκτυλίσσεται μια βραδιά μπαλέτου.

Γι' αυτό και όλες ανεξαιρέτως οι παράμετροι της κατασκευής του, οφείλουν να αντιμετωπίζονται και να ελέγχονται σοβαρά, υπεύθυνα και επιστημονικά.


Γεώργιος Ρούσκας

Πολιτικός Μηχανικός