Επικοινωνία

Γιώργος Ρουσκας

Πολιτικός Μηχανικός

Π.Θεοδώρου 1, 19010, Καλύβια

22990 48121, fax: 22990 48133

georrouskas@gmail.com