Άδειες Δόμησης

Για να γίνει οποιαδήποτε κατασκευή (κτίριο, γέφυρα, τοίχος αντιστήριξης, κεραία κινητής τηλεφωνίας, κολυμβητική δεξαμενή, σιλό, αποθήκη, κλπ) απαιτείται Άδεια Δόμησης, η οποία έχει ειδικές προδιαγραφές και χορηγείται από την Πολιτεία και συγκεκριμένα από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.