Βιογραφικό


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΚΑΣ - 
Δίπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΓΛΩΣΣΕΣ:

Αγγλικά (πολύ καλά)

Ιταλικά (καλά)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
 • Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας
 • Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ. Γ. Δ. Ε. / ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Γνώσεις των παρακάτω προγραμμάτων Η/Υ:

 • FESPA (διαστασιολόγηση οικοδομικών έργων με πεπερασμένα στοιχεία)
 • Steel Members και Steel Connections της Fides (διαστασιολόγηση μεταλλικών στοιχείων)
 • AutoCAD
 • IntelliCad
 • MS Project Management (Πιστοποίηση από Microsoft)
 • Civil
 • ARCON
 • MS Word, MS Excel, κλπ

Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα εξής σεμινάρια του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας:

 • Τεχνικές βελτίωσης και επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο - επίλυση συγκρούσεων - αύξηση αποδοτικότητας - stress management
 • Χρηματοοικονομικό management για μηχανικούς.
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού Έργων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2001-σήμερα:

Εταίρος της "Δημ. Σωτηρόπουλος και Συν/τες Α.Μ.Ε." όπου ασχολείται με την εκπόνηση στατικών μελετών.

Πτυχίο Μελετητή Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ. Γ. Δ. Ε. / ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ κατηγορίας υπ' αριθ. 8 (Στατικές Μελέτες - Μελέτες Φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) τάξεως Γ΄.

Πτυχίο Μελετητή Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ. Γ. Δ. Ε. / ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ κατηγορίας υπ' αριθ. 13 : Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων) τάξεως Γ΄.

1998-2000: Συνεργάτης της "Δημ. Σωτηρόπουλος και Συν/τες Ε.Ε." όπου ασχολήθηκε με την εκπόνηση στατικών και υδραυλικών μελετών.

1986-σήμερα: Ιδιώτης μελετητής. Διατηρεί δικό του Γραφείο Πολιτικού Μηχανικού, με αντικείμενα: στατικές και αντισεισμικές μελέτες κτιρίων και κατασκευών, άδειες δόμησης, ολιστική διαχείριση τεχνικών έργων (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή), ρυθμίσεις αυθαιρέτων, επισκευές-ενισχύσεις, αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κτιρίων, εκτίμηση βλαβών-ζημιών, πραγματογνωμοσύνες, ειδικά θέματα στατικών, ζητήματα Πράξεων Εφαρμογής, Τοπογραφικά, Ειδικά πολεοδομικά θέματα, κ.α.

Έχει ασχοληθεί με την μελέτη Τεχνικών Έργων, την έκδοση Οικοδομικών Αδειών, την εκπόνηση στατικών και αντισεισμικών μελετών πληθώρας οικοδομικών έργων, την επίβλεψη κατασκευής οικοδομικών έργων, τη μελέτη επισκευών και ενισχύσεων κατασκευών που επλήγησαν από σεισμό, σαν σύμβουλος Εταιρειών σε θέματα ειδικών Έργων και επενδύσεων κ.α.

1986: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/νση Φωτογραμμετρίας.