Αποτίμηση Φέρουσας Ικανότητας Ακινήτων

Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κτιρίων

Για να ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω ζωή ή τη χρήση ή την αξιοποίηση ενός κτιρίου ή μιας κατασκευής γενικότερα, χρειάζεται να αποτιμηθεί η φέρουσα ικανότητά του, η οποία γίνεται μετά από τεκμηριωμένη στατική μελέτη, η οποία θα χρησιμοποιήσει δεδομένα και από υπάρχουσες άδειες ή άλλες πηγές, αλλά και από εργαστηριακές μετρήσεις που θα γίνουν επί τόπου, τα οποία θα συνεκτιμηθούν στη μελέτη.