Εκτίμηση Βλαβών - Ζημιών

Εκτίμηση βλαβών-ζημιών

Όταν μια κατασκευή έχει υποστεί βλάβες ή ζημίες, για να παρθούν ορθές αποφάσεις για την περαιτέρω τύχη της, χρειάζεται να εκτιμηθούν σε βάθος οι ζημιές αυτές και να υπολογιστεί ο τρόπος και το κόστος άρσης τους, ήτοι το κόστος αποκατάστασης. Αυτό είναι ακόμη ένα αντικείμενο πολιτικού μηχανικού.