Πιστοποιητικά

Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά

Η γραφειοκρατία στη χώρα μας καλά κρατεί και συνέχεια απαιτούνται βεβαιώσεις , όπως αρτιότητας, οικοδόμησης, όρων δόμησης, περί αυθαιρέτων, χρήσεων γης, καταλληλότητας, περί επικινδύνου ή μη, κλπ.