Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο

Έλεγχος στοιχείων, ενστάσεις, πρόδηλα σφάλματα, διορθώσεις, Τοπογραφικά Διαγράμματα, εύλογες αποκλίσεις, δηλώσεις, τεκμηριώσεις, επίλυση θεμάτων ιδιοκτησίας αλλά και ομόρων, κλπ., είναι μερικά από τα θέματα που αντιμετωπίζονται στον τομέα αυτόν.