Ο Γεώργιος Ρούσκας, πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π., δραστηριοποιείται στον χώρο των μελετών και κατασκευών από το 1986. Στην πολυετή εμπειρία του συμπεριλαμβάνονται:

Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια, παρέχει υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες και σύγχρονες υπηρεσίες.

Το γραφείο του αναλαμβάνει:

 1. Άδειες δόμησης
 2. Στατικές και αντισεισμικές μελέτες κτιρίων και κατασκευών
 3. Ολιστική διαχείριση τεχνικών έργων (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή)
 4. Ρυθμίσεις αυθαιρέτων
 5. Εκτίμηση βλαβών-ζημιών
 6. Επισκευές-ενισχύσεις
 7. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κτιρίων
 8. Εκτιμήσεις Ακινήτων
 9. Πραγματογνωμοσύνες
 10. Ειδικά θέματα στατικών
 11. Ζητήματα Πράξεων Εφαρμογής
 12. Τοπογραφικά, Aποτυπώσεις, Διεκδικήσεις, κ.λ.π.
 13. Κτηματολόγιο
 14. Ανακαινίσεις
 15. Ειδικά πολεοδομικά θέματα, κ.α.
 16. Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις